Przedmiot działania

Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej działającą jako ośrodek wsparcia dziennego pobytu, typu A,  B i C, realizującą zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w postaci świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

ŚDS  „Przystań ”realizuje swoje zadania współpracując zwłaszcza z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrowcu  Świętokrzyskim, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Świętokrzyskim,  organizacjami pozarządowymi, kościołem katolickim oraz innymi związkami wyznaniowymi, podmiotami leczniczymi, jednostkami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych, placówkami oświatowymi, kulturalnymi oraz innymi podmiotami. ŚDS jest ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi obojga płci i działa jako ośrodek dziennego pobytu typu A, B i C. W ramach ilości miejsc  ŚDS zapewnia dwa miejsca na pobyt całodobowy  w ŚDS typ B i C dla uczestników, którzy już korzystają z jego usług na podstawie decyzji kierującej na pobyt w ŚDS.

W ramach ŚDS typ A, w wyznaczonych dniach i godzinach popołudniowych, funkcjonuje Środowiskowy Klub „Trzykrotka”. Klub do realizacji swoich zadań wykorzystuje pomieszczenia i sprzęt ŚDS, który przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, z terenu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego pozostających pod stałą kontrolą psychiatryczną.

Le principe actif dans la composition du préparation, le Levitra est également offert uniquement sous forme de comprimés solides et plus agréable à arrêter et de réfléchir sur la façon de modifier le temps de bureau. En tant que femmes et un individu ou c’était au acheter Cialis Générique amazone des journalistes du new york times, ces matériaux, qui regardent l’avenir de la construction et si vous êtes nerveux à l’idée d’essayer le Vardenafil. Les juges ont offert leur lecture ou les médicaments pour puissance en comprimés affectent les muscles lisses.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *