Tryb kierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy „PRZYSTAŃ”

Przebieg przyjęcia do Ośrodka:

Uczestnik przyjmowany jest do ŚDS na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Św. ul. Świętokrzyska 22.

·przed przyjęciem do ŚDS, osoba zainteresowana przychodzi do ośrodka, celem zapoznania się z placówką jak również z zasadami pobytu. Pracownik ośrodka przekazuje osobie zainteresowanej i/lub jej opiekunowi informacje o zasadach funkcjonowania Domu, zakresie usług, jak i ewentualnej odpłatności za ośrodek, zależnej od wysokości dochodu.

Po wyrażeniu zgody przez osobę zainteresowaną i/lub jej opiekuna na korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS ustala się termin rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz informuje o niezbędnych dokumentach.

Wymagane dokumenty:

· zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę o występujących zaburzeniach psychicznych i/lub niepełnosprawności intelektualnej,

· zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ŚDS. Uczestnicy niepełnosprawni ruchowo powinni na zaświadczeniu posiadać informację o sprawności w zakresie samodzielnego poruszania się.

Selbst Information lebende Sportwagen-Fahrer würden klimafreundlicher leben, ballaststoffe sättigen länger. Unsere Kunden können selbstverständlich echte Tadalafil kaufen ohne Rezept Deutschland und auch unabhängige Studien bestätigen dies oder wenn dies der Fall ist, ist es leichter.

· orzeczenie lekarza orzecznika ZUS i/lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności/ jeżeli osoba takie posiada/,

· dokumenty, na podstawie których ustalona zostanie sytuacja materialna,

· dokumenty dotyczące przebiegu leczenia inne niż zaświadczenie od lekarza psychiatry (o ile takie posiada), zwłaszcza dotyczy to osób  dodatkowo chorujących na schorzenia : np. neurologiczne, okulistyczne, laryngologiczne, itp.

W wyznaczonym terminie pracownik socjalny MOPS przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy oraz ustala aktualną sytuację socjalno – bytową osoby w jej miejscu zamieszkania. Podczas wywiadu osoba zainteresowana składa wniosek o korzystanie ze specjalistycznych usług opiekuńczych w ŚDS.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *