AKTUALNE INFORMACJE

Witamy na stronie Środowiskowego Domu Samopomocy „PRZYSTAŃ w Ostrowcu Świętokrzyskim

O G Ł O S Z E N I A

1.Dyrektor ŚDS „Przystań uprzejmie informuje, że zgodnie z planem pracy na rok 2021 Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań”, planuje się w okresie od 26.07.2021 r. do 13.08.2021 r. tj. na okres 15 dni roboczych przerwę w funkcjonowaniu Domu.
Planowany okres przerwy w funkcjonowaniu placówki przeznaczony będzie na wykorzystanie przez pracowników urlopów wypoczynkowych oraz na wykonanie  w pomieszczeniach ŚDS-u robót budowlanych w ramach modernizacji energetycznej budynku Iłżecka 33.

2. Dyrektor ŚDS Przystań uprzejmie informuję, że w siedzibie ŚDS „Przystań”ul. Iłżecka  rozpoczęły się prace modernizacji energetycznej w ramach programu „ Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenia udziału OZE w budynku użyteczności publicznej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.
Przedmiotowe prace obejmują prace ogólnobudowlane, instalacji sanitarnej i elektrycznej. Prace wykonywane są wewnątrz i na zewnątrz budynku. Wykonawcą jest firma SGW Budownictwo Waldemar Stelmach – Spółka Komandytowa, ul. Idalińska 53, Radom. W/w wymienione prace potrwają do końca 2021 roku.

 

3  Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż w związku z panującą na terenie kraju epidemią SARS-CoV-2, celem powstrzymania rozpowszechniania się patogenu i ograniczenia ryzyka zakażeniem koronawirusem, wstrzymana do odwołania zostaje możliwość uiszczania odpłatności za pobyt w kasie ŚDS.

Odpłatność za pobyt w ŚDS należy uiszczać przelewem na rachunek :
09 1090 2040 0000 0001 4742 3398

4. Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów   prawnych i kuratorów dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów..

Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora.

 

5. Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „PRZYSTAŃ” w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że Środowiskowy Klub „Trzykrotka” funkcjonujący w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy „PRZYSTAŃ” typ A czynny jest od środy do piątku w godzinach 14:00 – 16:00.

 

6. Dyrektor ŚDS „Przystań” uprzejmie informuje, że ŚDS typ B i C dysponuje wolnymi miejscami i w związku z tym istnieje możliwość przyjęcia do Ośrodka nowych Uczestników tj. pełnoletnich osób niepełnosprawnych intelektualnie lub zaburzonych psychicznie. W tym celu należy kontaktować się z Dyrektorem ŚDS „Przystań” w siedzibie Ośrodka przy ul. Iłżeckiej 33.

 

7. Dyrektor ŚDS „Przystań” informuje, że w dniach 04 maja i 24 grudnia 2021 roku Ośrodek nie funkcjonuje. (Zarządzenie Dyrektora ŚDS „Przystań” Nr 5/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.)

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
Środowiskowego Domu Samopomocy „PRZYSTAŃ”