AKTUALNE INFORMACJE

Witamy na stronie Środowiskowego Domu Samopomocy „PRZYSTAŃ
w Ostrowcu Świętokrzyskim

jasny budynek, przed wejściem kolorowe kwiaty

Biuletyn Informacji Publicznej
Środowiskowego Domu Samopomocy „PRZYSTAŃ”

O G Ł O S Z E N I A

  1. Numer alarmowy 112

2. Numer rachunku bankowego Środowiskowego Domu Samopomocy PRZYSTAŃ

09 1090 2040 0000 0001 4742 3398

3. Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów   prawnych i kuratorów dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów.

Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora.

4. Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „PRZYSTAŃ” w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że Środowiskowy Klub „Trzykrotka” funkcjonujący w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy „PRZYSTAŃ” typ A, od 11 lipca 2022 roku, czynny jest w poniedziałek i wtorek w godzinach 13:00 – 15:00, a od środy do piątku w godzinach 14:00 – 16:00.

5. Dyrektor ŚDS „Przystań” uprzejmie informuje, że ŚDS typ A, B i C dysponuje wolnymi miejscami i w związku z tym istnieje możliwość przyjęcia do Ośrodka nowych Uczestników tj. pełnoletnich osób chorych psychicznie oraz niepełnosprawnych intelektualnie lub zaburzonych psychicznie. W tym celu należy kontaktować się z Dyrektorem ŚDS „Przystań” w siedzibie Ośrodka przy ul. Iłżeckiej 33.

6. Dyrektor ŚDS „Przystań uprzejmie informuje, że zgodnie z planem pracy Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” na rok 2022, planuje się w okresie od 25.07.2022 r. do 12.08.2022 r. tj. na okres 15 dni roboczych przerwę w funkcjonowaniu Domu.
Planowany okres przerwy w funkcjonowaniu placówki przeznaczony będzie na wykorzystanie przez pracowników urlopów wypoczynkowych oraz na wykonanie w pomieszczeniach ŚDS-u niezbędnych prac porządkowo- remontowych.

Dodaj komentarz