AKTUALNE INFORMACJE

Witamy na stronie Środowiskowego Domu Samopomocy „PRZYSTAŃ
w Ostrowcu Świętokrzyskim

jasny budynek, przed wejściem kolorowe kwiaty

Biuletyn Informacji Publicznej
Środowiskowego Domu Samopomocy „PRZYSTAŃ”

O G Ł O S Z E N I A

  1. Numer alarmowy 112

2. Numer rachunku bankowego Środowiskowego Domu Samopomocy PRZYSTAŃ

09 1090 2040 0000 0001 4742 3398

3. Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów   prawnych i kuratorów dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych
Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów.

Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora.

4. Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „PRZYSTAŃ” w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że Środowiskowy Klub „Trzykrotka” funkcjonujący w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy „PRZYSTAŃ” typ A, od 11 lipca 2022 roku, czynny jest w poniedziałek i wtorek w godzinach 13:00 – 15:00, a od środy do piątku w godzinach 14:00 – 16:00.

5. Dyrektor ŚDS „Przystań” uprzejmie informuje, że ŚDS typ A, B i C dysponuje wolnymi miejscami i w związku z tym istnieje możliwość przyjęcia do Ośrodka nowych Uczestników tj. pełnoletnich osób chorych psychicznie oraz niepełnosprawnych intelektualnie lub zaburzonych psychicznie. W tym celu należy kontaktować się z Dyrektorem ŚDS „Przystań” w siedzibie Ośrodka przy ul. Iłżeckiej 33.

6. Zgodnie z rocznym planem pracy Środowiskowego Domu Samopomocy  „Przystań”, Dom nie będzie funkcjonował w dniach:

29.03.2024 r.
02.05.2024 r.
31.05.2024 r.
16.08.2024 r.
22.07.2024 r. – 02.08.2024 r.
24.12.2024 r.

Przerwa w funkcjonowaniu Domu  zostanie przeznaczona na wykorzystanie przez pracowników urlopów wypoczynkowych oraz na przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo – naprawczych i porządkowych.

Dodaj komentarz