AKTUALNE INFORMACJE

Witamy na stronie Środowiskowego Domu Samopomocy „PRZYSTAŃ
w Ostrowcu Świętokrzyskim

Biuletyn Informacji Publicznej
Środowiskowego Domu Samopomocy „PRZYSTAŃ”

O G Ł O S Z E N I A

1. Dyrektor ŚDS Przystań uprzejmie informuję, że w siedzibie ŚDS „Przystań”ul. Iłżecka trwają prace modernizacji energetycznej w ramach programu „ Poprawa efektywności energetycznej i zwiększenia udziału OZE w budynku użyteczności publicznej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”.
Przedmiotowe prace obejmują prace ogólnobudowlane, instalacji sanitarnej i elektrycznej. Prace wykonywane są wewnątrz i na zewnątrz budynku. Wykonawcą jest firma SGW Budownictwo Waldemar Stelmach – Spółka Komandytowa, ul. Idalińska 53, Radom. W/w wymienione prace potrwają do końca 2021 roku.

 

2. Numer alarmowy 112

3. Numer rachunku bankowego Środowiskowego Domu Samopomocy PRZYSTAŃ

09 1090 2040 0000 0001 4742 3398

4. Środowiskowy Dom Samopomocy „Przystań” w Ostrowcu Świętokrzyskim ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów   prawnych i kuratorów dla osób częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionych

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów..

Oświadczenie kandydata na opiekuna prawnego lub kuratora.

 

5. Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy „PRZYSTAŃ” w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że Środowiskowy Klub „Trzykrotka” funkcjonujący w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy „PRZYSTAŃ” typ A czynny jest od środy do piątku w godzinach 14:00 – 16:00.

 

6. Dyrektor ŚDS „Przystań” uprzejmie informuje, że ŚDS typ A, B i C dysponuje wolnymi miejscami i w związku z tym istnieje możliwość przyjęcia do Ośrodka nowych Uczestników tj. pełnoletnich osób chorych psychicznie oraz niepełnosprawnych intelektualnie lub zaburzonych psychicznie. W tym celu należy kontaktować się z Dyrektorem ŚDS „Przystań” w siedzibie Ośrodka przy ul. Iłżeckiej 33.

 

7. Dyrektor ŚDS „Przystań” informuje, że w dniach 04 maja i 24 grudnia 2021 roku Ośrodek nie funkcjonuje. (Zarządzenie Dyrektora ŚDS „Przystań” Nr 5/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.) oraz 07 stycznia 2022 roku (Zarządzenie Dyrektora ŚDS „Przystań” Nr 21/2021 z dnia 14.12.2021 roku.)